قسمت اول : معرفی تگ نوشته

در این قسمت نحوه نوشتن در html را به دو صورت با استفاده از تگ p , spanبهتون آموزش دادیم اگه مشکل دارید می توانید مشکلات خود را برای من از طریق تلگرام ارسال کنید 

آیدی : sashazz2@

قسمت دوم : معرفی انواع عنوان ها h ها

در این قسمت انواع عنوان ها یا h ها را برای شما آموزش دادیم و معرفی کردیم اگه مشکل دارید می توانید مشکلات خود را برای من از طریق تلگرام ارسال کنید 

آیدی : sashazz2@

قسمت سوم : نحوه قرار دادن لینک و عکس

در این قسمت به شما نحوه قرار دادن لینک ها و عکس ها را آموزش دادیم اگه مشکل دارید می توانید مشکلات خود را برای من از طریق تلگرام ارسال کنید 

آیدی : sashazz2@

قسمت چهارم : ایجاد خط مابین جملات و بولد کردن متن

در این قسمت نحوه ایجاد خط مابین جملات و همچنین بولد کردن متن را به شما آموزش دادیم اگه مشکل دارید می توانید مشکلات خود را برای من از طریق تلگرام ارسال کنید 

آیدی : sashazz2@

قسمت پنجم : معرفی ul ها و ol ها در html

در این قسمت شما را با تگ ul و ol آشنا کرده ایم اگه مشکل دارید می توانید مشکلات خود را برای من از طریق تلگرام ارسال کنید 

آیدی : sashazz2@

قسمت ششم : استایل دهی متن

در این قسمت شما را با استایل دهی متن  آشنا کرده ایم اگه مشکل دارید می توانید مشکلات خود را برای من از طریق تلگرام ارسال کنید 

آیدی : sashazz2@

قسمت هفتم : کاربردی کردن ul ها

در این قسمت شما را باس کاربردی کردن ul ها  آشنا کرده ایم اگه مشکل دارید می توانید مشکلات خود را برای من از طریق تلگرام ارسال کنید 

آیدی : sashazz2@