مهارت های من

طراح وب 85%
گرافیک 92%
بازار یابی 50%
دیجیتال مارکتینگ 74%
icdl 88%
موشن گرافیک 94%